Upcoming Events:​​


May 25

Lancaster, NY

Top Secret - First Strike


May 26

Reading, PA

Top Secret - First Strike


June 2

Atco, NJ

QOD II - Top Secret -

First Strike

March 30-Apr 1        Roxboro, NC                            QOD II


April 7-8                     Memphis, TN                      Top Secret
                                                                                    First Strike
 

May 19                       Norwalk, OH                          QOD II
                                                                                    Top Secret
                                                                                    First Strike
 
May 25                         Lancaster, NY                   Top Secret
                                                                                    First Strike
 
May 26                         Reading, PA                       Top Secret
                                                                                    First Strike
 
June 2                           Atco, NJ                              Top Secret
                                                                                    First Strike

                                                                                      QOD II
 
June 15                       Reading, PA                        Top Secret
                                                                                    First Strike


June 22                       Norwalk, OH                      First Strike

                                                                                        QOD II


June 23                       Martin, MI                           Top Secret

                                                                                    First Strike

                                                                                        QOD II


June 28                       Xenia, OH                            Top Secret
                                                                                    First Strike

                                                                                         QOD II
 
June 30                       Reading, PA                         Top Secret

                                                                                     First Strike


July 7                          Columbus, OH                    Top Secret

                                                                                    First Strike

                                                                                        QOD II
  
July 14                        Budds Creek, MD              Top Secret

                                                                                   First Strike

                                                                                        QOD II
                                                                                                                                                                     

July 28                           Atlanta, GA                      Top Secret

                                                                                    First Strike
 
July 29-30                       Columbus, OH                     QOD II
 
August 3                        West Lebanon, NY             QOD II
                                                                                   Top Secret
                                                                                   First Strike
 
August 4                        Epping, NH                          QOD II
                                                                                   Top Secret
                                                                                   First Strike

August 11                      Norwalk, OH                      QOD II
                                                                                   Top Secret
                                                                                   First Strike


August 18                     Dinwiddie, VA                     QOD II

                                                                                   Top Secret

                                                                                  First Strike
 
August 25                      New Alexandria, PA          QOD II
                                                                                    Top Secret
                                                                                   First Strike


Sept 1-2                         Grand Bend, ONT           Top Secret
                                                                                    First Strike

Sept 8                             Epping, NH                          QOD II
 
Sept 15-16                     Reading, PA                     Top Secret
                                                                                   First Strike


Sept 29                            Atco, NJ                           Top Secret

                                                                                   First Strike


Sept 29                           Bristol, TN                         QOD II
 
Oct 6                             Budds Creek, MD               QOD II2018 Race Schedule